Waterstof speelt een sleutelrol in de transitie naar een duurzame economie. Niet alleen in transport, maar ook voor nieuwe vormen van groene chemie en industrie. Zo kunnen we met behulp van waterstof grondstoffen maken uit afval of bio-kerosine voor vliegtuigen of de afvalgassen uit staalproductie gebruiken voor nieuwe producten.

Waterstof wordt nu nog veelal gewonnen uit aardgas en gebruikt voor toepassingen zoals de productie van kunstmest. Het kan echter ook op een duurzamere manier worden gemaakt, door middel van electrolyse op basis van electricteit uit wind of zon. Dit wordt groene waterstof genoemd.

Nouryon heeft meer dan 100 jaar ervaring met electrolyse en beheert meer dan 1.000 megawatt aan electrolyse-capaciteit in Europa. Dit proces wordt nu nog met name gebruikt voor de productie van chloor en loog, maar door electrolsye van water is het ook mogelijk op grotere schaal groene waterstof te produceren.

Sinds 2017 levert Nouryon al waterstof voor bussen in Frankfurt-Höchst Industrial Park in Duitsland en sinds begin 2018 voor een tankstation voor groene waterstof in ons Chemiepark Delfzijl. De volgende stap is de productie van waterstof voor groene chemie.

Samen met Gasunie onderzoeken wij mogelijkheden voor een fabriek in Delfzijl die 3.000 ton waterstof per jaar kan produceren. De waterstof is nodig voor de productie van hernieuwbare methanol uit CO2 . Deze methanol kan worden gebruikt als grondstof voor de chemie. Zo wordt CO2 niet uitgestoten maar gebruikt voor nieuwe producten.

Een tweede toepassing is de combinatie met afvalstromen voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen, met tot 85% minder CO2 uitstoot dan traditionele kerosine.

In Duitsland werken we met ThyssenKrupp en andere partners aan een pilot project waar de afvalgassen uit staalproductie, zoals koolstofmonoxide (CO) met waterstof worden omgezet in methanol. Ook in Nederland kijken we hoe we met groene waterstof de industrie kunnen verduurzamen.

Samen met Tata Steel en de haven van Amsterdam onderzoeken we de bouw van een 100 megawatt fabriek voor groene waterstof in IJmuiden om daar de koolstofemissies uit staalproductie aanzienlijk te reduceren. In Rotterdam kijkt Nouryon daarnaast naar een 250 megawatt fabriek om waterstof te maken voor duurzame brandstof productie door BP. 

De fabriek in Rotterdam zou veruit de grootste in Europa zijn. De transitie naar een duurzame industrie vraagt op termijn echter om nog grotere hoeveelheden. Gelukkig ontwikkeld de technologie voor de productie van groene waterstof zich steeds verder. Dankzij onze jarenlange expertise met electrolyse en de snelle groei van wind op zee is het mogelijk om de Nederlandse industrie zo steeds verder te verduurzamen met groene waterstof.

Case studies