Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam werken samen aan project H2ermes: groene waterstof voor de metropoolregio Amsterdam

Waterstof speelt een sleutelrol in de transitie naar een duurzame economie. Daarom onderzoeken de drie partijen de vestiging van een waterstoffabriek van 100 megawatt in de metropoolregio Amsterdam, project H2ermes. Hiermee kan met duurzame elektriciteit tot 15.000 ton groene waterstof per jaar worden geproduceerd.

 

To see the video, please accept the media and social cookie. Cookie settings

Tata Steel is de ideale afnemer voor de waterstof. De staalfabrikant heeft als doel om vanaf 2050 volledig CO2 neutraal staal te produceren. Hiervoor is enorm veel waterstof nodig. Project H2ermes is slechts het begin. Uiteindelijk heeft de staalfabriek een veelvoud nodig van wat deze fabriek gaat leveren. Ook de zuurstof die bij de waterstofproductie vrijkomt kan Tata Steel gebruiken.

De expertise voor de fabriek komt van Nouryon, dat meer dan 100 jaar ervaring heeft met elektrolyse. Port of Amsterdam richt zich op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof.

Zo kan de waterstof gebruikt worden voor verduurzaming van de regio door deze bijvoorbeeld te gebruiken voor openbaar vervoer en transport, verwarming van gebouwen of als grondstof nieuwe voor de ontwikkeling van nieuwe producten en groene brandstoffen. Hiermee werkt H2ermes als vliegwiel voor verdere verduurzaming van de Metropool Regio Amsterdam.

De drie partijen zijn in 2018 het project gestart met het oog op een fabriek in IJmuiden op het terrein van Tata Steel. Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt verwacht in 2021. De bedrijven hebben de ambitie om de technologie verder op te schalen.

Partners