Contact

Taixing

    • Nouryon Chemicals MCA (Taixing) Co. Ltd
    • Bin Jiang Bei Road 2-8
    • Jiangsu Province
    • 225404 Taixing
    • Greater China (Mainland)

Type of location: 生产基地