Nouryon blijft werken aan veilige en duurzame zoutwinning

27 aug 2019 - News

Als koploper in duurzame zoutproductie en chemie werkt Nouryon continue aan de verdere ontwikkeling van veilige en verantwoorde mijnbouw, zoals het realiseren van micro-seismische meetnetwerken en gebruik van de laatste technieken om lekkages te voorkomen. Deze vooruitgang wordt ook gezien door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Nouryon blijft zich daarnaast onverminderd inzetten om verbeterpunten te adresseren. Dit laat het bedrijf weten in reactie op het besluit van SodM om het verscherpt toezicht te handhaven.

Knut Schwalenberg: "Zoutwinning is essentieel voor industrieën in Nederland en Duitsland en het is belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt met respect voor de omgeving. Net als toezichthouder SodM vinden ook wij dat er altijd ruimte blijft voor verbetering. Wij hebben de afgelopen jaren veel gedaan om zoutwinning naar een hoger niveau te tillen en blijven ons onverminderd inzetten om verbeterpunten af te ronden en ons verder te ontwikkelen.”

Nouryon heeft sinds 2016 een groot aantal verbeteringen in gang gezet die de veiligheid ook op de lange termijn helpen waarborgen. Het bedrijf stelt daarnaast een extra HSE Manager aan die de arbeidsveiligheid en het milieu op het boorterrein gaat bewaken en gaat zorgen dat processen nog strikter worden gevolgd.


Verbeteringen in zoutwinning 2016-2019

Nieuw leidingennetwerk in Twente
In 2017 en 2018 heeft Nouryon het pijpleidingnetwerk in Twente grondig vernieuwd en ingekort om lekkages van pekel te voorkomen.

Micro-seismische meetnetwerken
In 2017 heeft Nouryon een micro-seismisch netwerk geïnstalleerd in Twente om oude cavernes continue te monitoren totdat deze opgevuld zijn met bodemeigen materiaal. Eind 2018 is ook een meetnetwerk geïnstalleerd in Heiligerlee (Groningen). Na een evaluatieperiode van 6 maanden wordt dit netwerk uitgebreid van 8 naar 12 geofoons om de nauwkeurigheid verder te verhogen. De data worden gedeeld met het KNMI en SodM en Nouryon publiceert de resultaten van de metingen per kwartaal online. In 2020 zal ook in Zuidwending een meetnetwerk worden aangelegd.

Saneringen historische lekkages
Oude, niet meer in gebruik zijnde putten in Twente die in het verleden mogelijk hebben gelekt zijn in 2017 en 2018 getest. Voor alle niet-dicht geteste putten is milieukundig onderzoek verricht en de eerste saneringsmaatregelen gaan dit jaar van start. Het gaat in alle gevallen om putten uit de jaren ’60-’80.

Oude cavernes worden afgesloten
In Twente worden dit jaar 7 putten definitief afgesloten (‘geabandonneerd’) en Nouryon zal voor 15 september een plan van aanpak en planning opleveren voor de verder nog te sluiten cavernes. Ook voor de cavernes in Heiligerlee (Groningen) wordt een plan van aanpak ingediend. Hiervoor werkt Nouryon samen met meerdere experts, waaronder het Institut für Gebirgsmechanik (IfG) uit Leipzig en specialist WellSpec.

Extra bewaking van integriteit boorputten
Het gebruik van putten en leidingen wordt al in de gaten gehouden in een centrale controlekamer. Daarnaast wordt voor de boorputten en transportleidingen die worden gebruikt voor het winnen van zout een Well Integrity Management System (WIMS) en Pipeline Management System (PIMS) opgesteld. Deze nieuwe systemen richten zich op het voorkomen van integriteitsproblemen door inspectie en preventief onderhoud en worden dit jaar nog geïmplementeerd in Twente en Groningen.

Communicatie en dialoog
Nouryon heeft het contact met lokale gemeenten, belangengroepen en bewoners verder geïntensiveerd. Zo worden periodiek bewonersavonden georganiseerd en is er regelmatig overleg met klankbordgroepen en overheid.

We respecteren je privacy.

Wij maken gebruik van essentiële en niet-essentiële cookies om onze diensten aan te bieden, te beveiligigen, te analyseren en te verbeteren. Kies "Akkoord" om te accepteren of pas je voorkeuren aan en lees meer over ons Cookiebeleid. 

Je kan de instellingen op ieder moment aanpassen. 

Voorkeuren aanpassen