11 feb 2019 - News

11 februari 2019 - De zoutproductie van Nouryon in Hengelo wordt verder verduurzaamd door levering van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence.

De twee bedrijven tekenden hiertoe vandaag een overeenkomst in aanwezigheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Overijssel. Hiermee kan Nouryon ca 50.000 ton koolstofdioxide per jaar besparen – vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 400 miljoen autokilometers.

Knut Schwalenberg, directievoorzitter Nouryon Nederland: “Het zout uit Hengelo is onmisbaar voor de Nederlandse en Duitse industrie, maar de productie heeft veel warmte nodig. Daarom zetten wij onverminderd in op groene energie en zien we deze samenwerking met Twence als een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van onze processen en producten.”

Marc Kapteijn, directeur Twence: “Het is een prachtige ontwikkeling dat Nouryon nu stoom gaat inzetten die volledig is opgewekt met biomassa. Daarmee zetten we een vervolgstap in onze langjarige samenwerking. Zo kunnen wij Nouryon, maar ook andere bedrijven, helpen hun aardgasverbruik drastisch te reduceren en samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van de regio.”

Ook vanuit de provincie vinden de nieuwe afspraken tussen beide bedrijven bijval. Gedeputeerde Annemieke Traag: “De afspraken die Nouryon en Twence maken, leveren een flinke bijdrage aan de gezamenlijke Overijsselse doelstellingen 20% nieuwe energie in 2023 en energieneutraal in 2050. Twence laat met deze overeenkomst opnieuw zien dat zij een stevige rol pakken in de energietransitie in Twente.”

Twence levert sinds 2011 stoom vanuit haar afvalenergiecentrale via een pijpleiding aan Nouryon in Hengelo. Deze stoom, die wordt gebruikt voor de indamping van pekel voor de zoutproductie, wordt voor ruim de helft als duurzaam aangemerkt vanwege het biogene gehalte in restafval. Sinds de ingebruikname van de vernieuwde biomassa-energiecentrale kan Twence ook volledig groen opgewekte stoom leveren.

Nouryon maakt hiermee een volgende stap in de verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Jaarlijks bespaart Nouryon dankzij de stoomtoevoer van Twence 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het gemiddelde verbruik circa 33-45 duizend huishoudens.

Warmte uit de biomassacentrale van Twence wordt ook geleverd aan het stadverwarmingsnet in Enschede en de stoom is beschikbaar voor bedrijven in de omgeving met een grote warmte- of koudevraag. De energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor koeling, verwarming van gebouwen, of proceswarmte voor industrie.

This website uses cookies to improve your user experience. Click 'Agree' to accept.