W2C Rotterdam project verwelkomt Shell als partner

1 mrt 2019 - News

Shell treedt toe als equity partner samen met Air Liquide, Enerkem, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam. De geplande fabriek in Rotterdam wordt de eerste in zijn soort in Europa die chemicaliën en biobrandstoffen maakt van niet-recyclebaar afval.

Een consortium van wereldwijd toonaangevende bedrijven, bestaande uit Air Liquide, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals), Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam, heeft bekend gemaakt dat Shell zal toetreden als partner in Europa's eerste geavanceerde waste-to-chemicals-fabriek in Rotterdam. Shell wordt een gelijkwaardige partner in het waste-to-chemicals-project (W2C). Dit project wil de eerste fabriek in Europa realiseren dat chemicaliën en biobrandstoffen maakt van niet-recyclebaar afval.

Duurzame groei

"We zijn heel blij dat Shell zich aansluit bij onze groep van partners", zegt Marco Waas, voorzitter van het waste-to-chemicals-project in Rotterdam en Directeur Innovatie en RD&I bij Nouryon. "De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) van de Europese Commissie die in 2021 in werking treedt en andere milieu-initiatieven, zoals het Pakket Circulaire Economie, creëren een ideale omgeving voor toonaangevende bedrijven om door middel van innovatie duurzame groei te stimuleren. Het toetreden van nog een andere toonaangevende mondiale partner zal dit effect verder versterken.”

"Industriële samenwerkingen zoals deze zijn van cruciaal belang voor het aandragen van oplossingen voor de samenleving. Zo is het mogelijk om aan de energievraag te voldoen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo klimaatverandering en luchtverontreiniging aan te pakken", zegt Andrew Murfin, General Manager Advanced Biofuels bij Shell. "Geavanceerde biobrandstoffen, met inbegrip van die worden geproduceerd met behulp van biomethanol, hebben het potentieel om met name de transportsector koolstofarm te maken. Dit is een prachtig vooruitzicht, omdat het vervoer verantwoordelijk is voor een vijfde van de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot en nog jaren afhankelijk zal blijven van vloeibare brandstoffen, met name als het gaat om lange ritten en zware bedrijfsvoertuigen."

Het consortium, dat hiervoor een speciale joint venture heeft opgericht, heeft inmiddels al een omvangrijk aantal voorbereidende werkzaamheden achter de rug, zoals een detail-engineering en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het consortium streeft ernaar om in de loop van 2019 de definitieve investeringsbeslissing (FID) te nemen. Ondertussen gaan de ontwikkelingswerkzaamheden door en wordt het selectieproces met betrekking tot de engineering en aanbesteding (EPC) afgerond.

360.000 ton afval omgezet

De geplande fabriek kan jaarlijks 360.000 ton afval omzetten in 220.000 ton (270 miljoen liter) biomethanol, niet alleen een chemische bouwsteen die gebruikt wordt voor de productie van een breed scala aan alledaagse producten, maar ook een hernieuwbare brandstof. Die hoeveelheid komt overeen met de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van meer dan 700.000 huishoudens en vermindert de CO2-uitstoot met naar schatting ongeveer 300.000 ton in vergelijking met de productie van methanol uit fossiele brandstoffen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt het project en verkent de ontwikkeling van mechanismen en regelgeving om opschaling van deze nieuwe technologie te bevorderen en daarmee de transitie naar een koolstofarme economie in Nederland te stimuleren. Het waste-to-chemicals-project wordt ook ondersteund door de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

De fabriek, die gebruik maakt van de technologie van het Canadese Enerkem, komt te staan in het Botlek-gebied van de Rotterdamse haven en verwerkt niet-recyclebaar gemengd afval, waaronder plastic, tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Nu wordt methanol meestal nog uit aardgas of kolen geproduceerd. De fabriek zal worden uitgerust met twee productielijnen en kan tweemaal zoveel afval verwerken als de commerciële fabriek van Enerkem in Edmonton, Canada. De fabriek in Rotterdam profiteert van de hypermoderne infrastructuur van de Rotterdamse haven en van de samenwerking met Air Liquide en Nouryon (grote industrieën) voor het leveren van de benodigde zuurstof respectievelijk waterstof. Op dit moment is het de bedoeling dat de door de fabriek geproduceerde duurzame methanol wordt aangekocht door Nouryon en Shell.

Over het waste-to-chemicals-project in Rotterdam

Het waste-to-chemicals-project in Rotterdam is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere chemische industrie en een circulaire economie. De fabriek maakt gebruik van de baanbrekende cleantech-technologie van het Canadese Enerkem en is daarmee de eerste commerciële fabriek in Europa die een duurzame oplossing biedt voor niet-recyclebaar afval door niet-herwinbaar plastic en andere gemengde afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen. Het waste-to-chemicals-project in Rotterdam is een goed voorbeeld van hoe een economie echt circulair kan worden door voor nieuwe materialen geen fossiele bronnen te gebruiken, de energiemix te diversifiëren, alledaagse producten groener te maken en tegelijkertijd een slim en duurzaam alternatief te bieden voor het storten en verbranden van afval. Het project kan Nederland helpen bij het realiseren van de ambitie om in 2050 vrijwel koolstofneutraal te zijn.

We respecteren je privacy.

Wij maken gebruik van essentiële en niet-essentiële cookies om onze diensten aan te bieden, te beveiligigen, te analyseren en te verbeteren. Kies "Akkoord" om te accepteren of pas je voorkeuren aan en lees meer over ons Cookiebeleid. 

Je kan de instellingen op ieder moment aanpassen. 

Voorkeuren aanpassen