Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 11 november 2020

Nouryon Chemicals Holding B.V. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk “Nouryon”) willen dat u vertrouwd bent met hoe we informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze Privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot de informatie die we verwerken via:

 • websites die door ons worden beheerd (de “Websites”);
 • onze socialmediakanalen (bijv., LinkedIn, Facebook, YouTube en Twitter) (“Sociale media”);
 • HTML-geformatteerde e-mailberichten die we naar u sturen met een link naar deze Privacyverklaring of andere communicatie met u; en
 • offline zakelijke interacties die u, met inbegrip van onze klanten, leveranciers of andere zakelijke partners of anderen, met ons kunt hebben.

Gezamenlijk verwijzen we naar de Websites, Socialmediapagina's, e-mails en offline zakelijke interacties als de “Diensten”.

Persoonlijke informatie” is informatie die u identificeert als een persoon of betrekking heeft op een identificeerbare persoon.  De Diensten verzamelen Persoonlijke Informatie, waaronder:

 • naam;
 • postadres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • informatie die u wenst te verstrekken via uw communicatie met Nouryon;
 • IP-adres (we kunnen ook uw locatie bij benadering afleiden uit uw IP-adres);
 • gebruikers-ID.

 

Verzameling van Persoonlijke informatie

Wij en onze dienstverleners kunnen op verschillende manieren Persoonlijke informatie, waaronder:

 • Diensten.
  • Wij verzamelen Persoonlijke informatie door uw gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze persberichten, contact met ons opneemt, zich registreert voor een conferentie, een van onze evenementen bijwoont, deelneemt aan een online enquête, een bestelling plaatst via de telefoon, een aankoop doet of ons een bericht stuurt via een van onze Socialmediakanalen.
 • Andere bronnen.
  • We ontvangen uw Persoonlijke informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld:
   • openbaar beschikbare databanken;
   • gezamenlijke marketingpartners, wanneer ze de informatie met ons delen.


Wij verzamelen Persoonlijke informatie om de gevraagde Diensten aan u te kunnen leveren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de Diensten mogelijk niet leveren. Indien u Persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners verstrekt in verband met de Diensten, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om dit te doen en om ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Gevoelige Persoonlijke informatie: Tenzij we hierom vragen, vragen we u om geen gevoelige Persoonlijke informatie (bijv., burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Diensten of anderszins aan ons te verstrekken.

Gebruik van Persoonlijke informatie

Wij en onze dienstverleners gebruiken Persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van Diensten en het voldoen aan uw verzoeken, zoals:
  • het mogelijk maken om berichten te plaatsen op onze Socialmediakanalen of om contact met ons op te nemen via onze Websites;
  • reageren op uw vragen en voldoen aan uw verzoeken. Bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte aanvraagt voor onze producten of informatie over onze Diensten.
  • het voltooien van uw transacties, het verifiëren van uw informatie en het bieden van gerelateerde klantenservice;
  • het verzenden van administratieve updates, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleid.


We zullen deze activiteiten uitvoeren om u Diensten te verlenen, onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • U voorzien van onze nieuwsbrief en/of ander marketingmateriaal en het bevorderen van sociaal delen.
  • U marketinggerelateerde e-mails sturen, met informatie over onze Diensten, nieuwe producten en ander nieuws over ons bedrijf.


We zullen deze activiteit uitvoeren waar we een legitiem belang hebben.

 • Persoonlijke informatie analyseren voor bedrijfsrapportage
  • Het analyseren of voorspellen van de voorkeuren van onze gebruikers om samengevoegde trendrapporten op te stellen over hoe onze digitale content wordt gebruikt, zodat we onze Diensten kunnen verbeteren.

We zullen gepersonaliseerde Diensten leveren op basis van onze legitieme belangen

 • U in staat stellen om deel te nemen aan conferenties en andere evenementen.
  • om uw inschrijving voor een conferentie of uw aanwezigheid bij een van onze evenementen te verwerken;
  • om tegemoet te komen aan eventuele speciale behoeften die u heeft wanneer u deelneemt aan een conferentie of ander evenement, zoals maaltijdvoorkeuren.


We zullen deze activiteit uitvoeren om onze contractuele relatie met u of met uw toestemming te beheren.

 • Het samenvoegen en/of anonimiseren van Persoonlijke informatie.
  • We kunnen Persoonlijke informatie samenvoegen en/of anonimiseren zodat deze niet langer als Persoonlijke informatie wordt beschouwd. We doen dit om andere gegevens te genereren voor ons gebruik, die we kunnen gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, aangezien u of een andere persoon niet langer wordt geïdentificeerd.
 • Het bereiken van onze zakelijke doeleinden.
  • voor audits, om te verifiëren dat onze interne processen functioneren zoals bedoeld en om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten;
  • voor fraude- en beveiligingscontroledoeleinden, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen;
  • voor het versterken, verbeteren, repareren, onderhouden of wijzigen van onze huidige producten en diensten, alsmede voor het nemen van kwaliteits- en veiligheidsmaatregelen;
  • voor het identificeren van gebruikstrends, bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van onze diensten het meest relevant zijn voor gebruikers; en
  • voor het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van onze diensten het meest relevant zijn voor onze gebruikers, zodat we onze energie kunnen richten op het beantwoorden van de interesses van onze gebruikers.

We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of op basis van onze legitieme belangen.

Derde partijen

Wij zullen Persoonlijke informatie delen met:

 • Onze dochterondernemingen voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring
  • U kunt de lijst en de locatie van onze dochterondernemingen hier raadplegen.
 • Onze externe dienstverleners, om diensten die zij aan ons leveren te vergemakkelijken.
  • Deze kunnen bestaan uit webhosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en aanverwante infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-maillevering, audits en andere diensten.
 • U kunt beslissen om Persoonlijke informatie aan derden bekend te maken.
  • Door commentaar te geven op of informatie te delen via onze Socialmediakanalen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u plaatst of openbaar maakt via deze diensten openbaar zal worden en beschikbaar kan zijn voor andere gebruikers en het algemene publiek.  Door dit te doen, machtigt u ons om het delen van deze informatie te vergemakkelijken, en u begrijpt dat het gebruik van gedeelde informatie onderworpen is aan het privacybeleid van de socialmediaprovider.


We gebruiken en maken uw Persoonlijke informatie ook openbaar indien nodig of gepast, in het bijzonder wanneer we een wettelijke verplichting of legitiem belang hebben om dit te doen. Dit omvat:

 • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Dit omvat mogelijk ook wetten van buiten het land waar u woont.
 • Om samen te werken met openbare en overheidsinstanties.
  • Om te reageren op een verzoek of om informatie te verstrekken dat wij noodzakelijk of gepast achten. Het kan ook gaan om autoriteiten buiten het land waar u woont.
 • Om samen te werken met wetshandhavingsinstanties.
  • Om te reageren op verzoeken en bevelen van wetshandhavingsinstanties, of om informatie te verstrekken.
 • Andere juridische redenen.
  • om onze algemene voorwaarden te handhaven; en
  • om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze dochterondernemingen, u of anderen te beschermen.
 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
  • In het geval dat u een legitiem belang heeft bij het bekendmaken of overdragen van uw Persoonlijke informatie aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, of andere afstoting van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure).

Overige informatie

Overige informatie” is alle informatie die uw specifieke identiteit niet onthult of niet rechtstreeks verband houdt met een identificeerbare persoon. De Diensten verzamelen Overige informatie zoals:

 • informatie over browser en apparaat;
 • informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën;
 • demografische informatie en andere informatie die door u wordt verstrekt en die uw specifieke identiteit niet onthult;
 • informatie die zodanig is samengevoegd dat uw specifieke identiteit niet langer wordt onthuld.

Verzameling van Overige informatie

Wij en onze dienstverleners kunnen op verschillende manieren Overige informatie verzamelen, waaronder:

 • Uw browser of apparaat.
  • Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de Diensten die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Diensten goed functioneren.
 • Cookies en andere soortgelijke technologieën.
  • Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen zoals het type browser, de tijd die wordt besteed aan de Diensten, de bezochte pagina's, de taalvoorkeuren en andere bezoekersgegevens.  Voor informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
 • Fysieke locatie.
  • Als u een van onze locaties of kantoren bezoekt, kunnen we de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van satelliet-, mobiele telefoontoren- of wifi-signalen. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om ervoor te zorgen dat onze vereisten voor aanvaardbaar gebruik voor de systemen van Nouryon worden nageleefd.

Gebruik en openbaarmaking van Overige informatie

We mogen Overige informatie gebruiken en openbaar maken voor elk doel, behalve wanneer we volgens de geldende wetgeving verplicht zijn anders te handelen. Als we verplicht zijn om Overige informatie te behandelen als Persoonlijke informatie onder de geldende wetgeving, kunnen we deze gebruiken en bekendmaken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. In sommige gevallen kunnen we Overige informatie combineren met Persoonlijke informatie. Als we dat doen, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als Persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd is.

Beveiliging

Wij streven ernaar om redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om Persoonlijke informatie binnen onze organisatie te beschermen.  Helaas is geen enkel gegevensoverdracht- of opslagsysteem 100% veilig.  Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, laat het ons dan onmiddellijk weten in overeenstemming met het deel “Contact opnemen” hieronder.

Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonlijke informatie zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van het doel of de doelen waarvoor deze is verkregen en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke informatie?

Indien u de mogelijkheid wilt hebben om toegang te krijgen tot Persoonlijke informatie, deze te corrigeren, bij te werken, te wissen, te beperken of te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonlijke informatie of zich af te melden, of indien u wilt verzoeken om een kopie van uw Persoonlijke informatie te ontvangen met het oog op de overdracht ervan aan een ander bedrijf (voor zover deze rechten door de geldende wetgeving aan u worden verleend), kunt u contact met ons opnemen in overeenstemming met het onderstaande deel “Contact opnemen”.  Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de Persoonlijke informatie die is gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons te sturen, en het is mogelijk dat we uw identiteit moeten controleren voordat we uw verzoek uitvoeren.  We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen. 

Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien waarmee u bent begonnen voordat u een wijziging of verwijdering aanvraagt (bijv. wanneer u een aankoop doet, is het mogelijk dat u de verstrekte Persoonlijke informatie pas na afloop van de voltooiing kunt wijzigen of verwijderen). 

Diensten van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst beheren waarnaar de Diensten linken. Het vermelden van een link op de Diensten houdt geen goedkeuring in van de gelinkte site of dienst door ons of door onze dochterondernemingen.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of het beveiligingsbeleid of de praktijken inzake informatie van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM, of enige andere app-ontwikkelaar, app-provider, provider van socialmediaplatforms, aanbieder van besturingssystemen, aanbieder van draadloze diensten of fabrikant van apparaten, ook niet met betrekking tot Persoonsgegevens die u aan andere organisaties verstrekt via of in verband met de Websites of onze Socialmediapagina's.

Gebruik van Diensten door minderjarigen

De Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust Persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar.

Rechtsgebied en grensoverschrijdende overdracht

Uw Persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we dienstverleners inschakelen, en door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u dat uw informatie zal worden overgedragen naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder de Verenigde Staten, die mogelijk regels voor gegevensbescherming hebben die verschillen van die van uw land.  In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen het recht hebben op toegang tot uw Persoonlijke informatie.

Aanvullende informatie met betrekking tot de EER: Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die niet door de Europese Commissie als adequaat worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen getroffen, zoals standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen om uw Persoonlijke informatie te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het onderstaande deel “Contact opnemen”.

Contact opnemen

Nouryon Chemicals Holding B.V., gevestigd te Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam in Nederland, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonlijke informatie onder deze Privacyverklaring.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze Chief Compliance Officer via nouryoncompliance@nouryon.com,  of:

Chief Compliance Officer
Nouryon
100 Matsonford Road
Building 5, Suite 550
Radnor, PA 19087

Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, vragen wij u om geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie te verstrekken in uw e-mails aan ons.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) die verantwoordelijk is voor uw land of regio, indien van toepassing.

Duitsland:

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20 
45141 Essen

Brazilië:

Kamilla Salmazo
T  +55 11 4589 4816
Rod. D. Gabriel P. B. Couto, km 65,2
Jardim Ermida - Jundiaí - SP - Brazil
CEP 13212-240
e-mail: nouryoncompliance@nouryon.com

Indien wij niet in staat zijn om uw problemen met onze privacypraktijken afdoende te behandelen, kunt u een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit van de EU/EER voor uw land of regio van uw gewone verblijfplaats of werkplek of waar zich een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voordoet. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.

Over Nouryon

Nouryon is een wereldwijde leider op het gebied van speciaalchemie.
Markten en consumenten over de hele wereld vertrouwen op onze essentiële oplossingen bij de vervaardiging van alledaagse producten, zoals persoonlijke verzorgingsartikelen, schoonmaakmiddelen, verven en coatings, landbouw en voedselproducten, geneesmiddelen en bouwmaterialen. Bovendien zetten onze circa 8.200 medewerkers zich samen in voor onze klanten,
bedrijfsgroei, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Deze toewijding heeft geresulteerd in een consistent sterke financiële prestatie. We zijn actief in meer dan 80 landen over de hele wereld met een portfolio van toonaangevende merken.

We respecteren je privacy.

Wij maken gebruik van essentiële en niet-essentiële cookies om onze diensten aan te bieden, te beveiligigen, te analyseren en te verbeteren. Kies "Akkoord" om te accepteren of pas je voorkeuren aan en lees meer over ons Cookiebeleid. 

Je kan de instellingen op ieder moment aanpassen. 

Voorkeuren aanpassen