Integritetsmeddelande

Senast uppdaterat: 11 november 2020

Nouryon Chemicals Holding B.V. och dess närstående företag (sammantaget ”Nouryon”) vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut uppgifter. Detta integritetsmeddelande beskriver våra rutiner i samband med uppgifter som vi behandlar via:

 • webbplatser som drivs av oss (”webbplatserna”),
 • våra sociala medier (ex. LinkedIn, Facebook, YouTube och Twitter) (”sociala medier”),
 • HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig och som länkar till detta integritetsmeddelande eller annan kommunikation med dig samt
 • offline-affärsinteraktion som du, inklusive våra kunder, leverantörer eller andra affärspartner, eller andra kan ha med oss.

Vi använder termen ”tjänsterna” som en gemensam hänvisning till webbplatserna, sidor på sociala medier, e-postmeddelanden och offline-affärsinteraktion.

Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig personligen eller avser en enskild identifierbar person.  Tjänsterna samlar in personuppgifter, inklusive:

 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Uppgifter som du väljer att tillhandahålla via din kommunikation med Nouryon
 • IP-adress (vi kan också härleda din ungefärliga plats via din IP-adress)
 • Användar-ID

Insamling av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar in personuppgifter på flera olika sätt, inklusive:

 • Tjänster.
  • Vi samlar in personuppgifter via din användning av tjänsterna, t.ex. när du prenumererar på våra medieutskick, kontaktar oss, registrerar dig för en konferens, deltar i ett av våra evenemang, deltar i en onlineundersökning, gör en beställning på telefon, gör ett inköp eller skickar ett meddelande till oss via en av våra sociala mediekanaler.
 • Andra källor.
  • Vi får dina personuppgifter från andra källor, t.ex.:
   • allmänt tillgängliga databaser,
   • gemensamma marknadsföringspartner när de delar uppgifterna med oss.


Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig de begärda tjänsterna. Om du inte förser oss med begärda uppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut några personuppgifter avseende andra personer till oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna intygar du att du har behörighet att göra det och att tillåta oss att använda uppgifterna i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Känsliga personuppgifter: Såvida vi inte begär det ber vi att du inte skickar in eller lämnar ut några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, uppgifter om rastillhörighet eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, brottslig bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) till oss på eller via tjänsterna eller på annat sätt.

Användning av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer använder personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla tjänster och uppfylla dina önskemål, t.ex. följande.
  • Ge dig möjlighet att publicera meddelanden via våra sociala mediekanaler eller kontakta oss via våra webbplatser.
  • Besvara dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål. När du exempelvis skickar in frågor, förslag, beröm eller klagomål till oss eller när du begär en offert för våra produkter eller information om våra tjänster.
  • Genomföra dina transaktioner, verifiera dina uppgifter och förse dig med relaterad kundtjänst.
  • Skicka administrativa uppdateringar, t.ex. ändringar av våra villkor och policyer.


Vi kommer att utföra dessa aktiviteter för att tillhandahålla dig tjänster, hantera vår avtalsrelation med dig och/eller uppfylla en rättslig förpliktelse.

 • Förse dig med vårt nyhetsbrev och/eller annat marknadsföringsmaterial och underlätta social delning.
  • Skicka marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden till dig med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag.

Vi kommer att utföra denna aktivitet när vi har ett berättigat intresse.

 • Analysera personuppgifter för verksamhetsrapporter.
  • För att analysera eller förutsäga våra användares preferenser i syfte att förbereda sammanlagda trendrapporter om hur vårt digitala innehåll används, så att vi kan förbättra våra tjänster.

Vi kommer att tillhandahålla personanpassade tjänster baserat på våra berättigade intressen.

 • Ge dig möjlighet att delta i konferenser och andra evenemang.
  • För att behandla din registrering för en konferens eller ditt deltagande i ett av våra evenemang.
  • För att tillgodose eventuella särskilda behov du kan ha när du deltar i en konferens eller ett annat evenemang, t.ex. särskilda önskemål om måltider.


Vi kommer att utföra denna aktivitet för att hantera vår avtalsrelation med dig eller med ditt samtycke.

 • Sammanställning och/eller anonymisering av personuppgifter.
  • Vi kan sammanställa och/eller anonymisera personuppgifter så att de inte längre betraktas som personuppgifter. Vi gör detta för att generera andra uppgifter som vi kan använda och lämna ut för valfria ändamål, eftersom de inte längre identifierar dig eller någon annan person.
 • Uppnå våra verksamhetsändamål.
  • För revisioner, i syfte att verifiera att våra interna rutiner fungerar så som avsett och för att hantera rättsliga, reglerande eller avtalsmässiga krav.
  • För övervakning av bedrägerier och säkerhet, t.ex. för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök att begå identitetsstöld.
  • För att förbättra, reparera, underhålla eller modifiera våra nuvarande produkter och tjänster, såväl som att vidta kvalitets- och säkerhetsåtgärder.
  • För att identifiera användningstrender, t.ex. för att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för användare.
  • För att driva och utöka våra verksamhetsaktiviteter, t.ex. för att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för våra användare så att vi kan fokusera vårt arbete på att tillgodose våra användares intressen.


Vi utför dessa aktiviteter för att hantera vår avtalsrelation med dig, för att uppfylla en rättslig förpliktelse och/eller baserat på vårt berättigade intresse.

Tredje parter

Vi kommer att dela personuppgifter med:

 • Våra närstående företag för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.
  • u kan se en förteckning över och våra närstående företag och var de är belägna här.
 • Våra externa tjänsteleverantörer för att möjliggöra de tjänster som de tillhandahåller oss.
  • Dessa kan omfatta webbhotell, dataanalys, betalningsbehandling, leverans av beställningar, tillhandahållande av informationsteknik och relaterad infrastruktur, kundtjänst, e-postleveranser, revision och andra tjänster.
 • Du kan bestämma dig för att lämna ut personuppgifter till tredje parter.
  • Genom att skriva kommentarer eller dela information från våra sociala mediekanaler. Observera att all information som du publicerar eller lämnar ut via dessa tjänster blir offentlig och kan bli tillgänglig för andra användare och allmänheten.  Genom att göra det ger du oss tillstånd att möjliggöra denna delning av information och du förstår att användningen av delad information kommer att regleras av den sociala medieleverantörens integritetspolicy


Vi kan dessutom använda och lämna ut dina personuppgifter så som nödvändigt eller lämpligt, i synnerhet när vi har en rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse att göra det. Detta omfattar:

 • För att efterleva tillämpliga lagar och förordningar.
  • Detta kan omfatta lagar utanför det land där du är bosatt.
 • För att samarbeta med offentliga och statliga myndigheter.
  • För att besvara en förfrågan eller tillhandahålla uppgifter som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga. Dessa kan omfatta myndigheter utanför ditt det land där du är bosatt.
 • För att samarbeta med polisiära myndigheter.
  • För att besvara polisiära myndigheters förfrågningar och beslut myndigheter eller för att tillhandahålla uppgifter.
 • Andra rättsliga skäl.
  • För att hävda våra villkor.
  • För att skydda rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom som tillhör oss och/eller våra närstående företag, dig eller andra.
 • I samband med en försäljning eller verksamhetstransaktion.
  • I händelse av att vi har ett berättigat intresse att lämna ut eller överföra dina personuppgifter till en tredje part vid en eventuell omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, tilldelning, överlåtelse eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

Övriga uppgifter

Övriga uppgifter” är all information som inte avslöjar din specifika identitet eller som inte är direkt relaterad till en identifierbar person. Tjänsterna samlar in övriga uppgifter som exempelvis:

 • Information om webbläsare och enhet
 • Information som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik
 • Demografiska uppgifter och övriga uppgifter som du tillhandahåller och som inte avslöjar din specifika identitet
 • Uppgifter som har sammanställts på ett sätt som innebär att de inte längre avslöjar din specifika identitet

Insamling av övriga uppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer kan samla in övriga uppgifter på flera olika sätt, inklusive:

 • Din webbläsare eller enhet.
  • Viss information samlas in av de flesta webbläsarna eller automatiskt via din enhet, t.ex. din Media Access Control-adress (MAC), datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsartyp och -version samt namn och version på de tjänster du använder. Vi använder denna information för att säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt.
 • Cookies och annan liknande teknik.
  • Cookies är informationsdelar som lagras direkt i den dator du använder. Cookies ger oss möjlighet att samla in information som webbläsartyp, tid som spenderas på tjänsterna, besökta sidor, språkinställningar och andra trafikdata.  Information om vår användning av cookies och liknande teknik finns i vår cookiepolicy.
 • Fysisk plats.
  • Om du besöker en av våra platser eller ett av våra kontor kan vi samla in din enhets fysiska plats genom att exempelvis använda satellit-, mobilmast- eller Wi-Fi-signaler. Vi kan använda din enhets fysiska plats för att säkerställa efterlevnad av våra krav för godtagbar användning av Nouryons system. 

Användning och utlämnande av övriga uppgifter

Vi kan använda och lämna ut övriga uppgifter för valfria ändamål, utom när vi är skyldiga att göra något annat enligt gällande lag. Om vi är skyldiga att behandla övriga uppgifter som personuppgifter enligt gällande lag kan vi använda och lämna ut dem för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. I vissa fall kan vi kombinera övriga uppgifter med personuppgifter. Om vi gör det kommer vi att behandla de kombinerade uppgifterna som personuppgifter så länge de är kombinerade.

Säkerhet

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation.  Tyvärr kan inget dataöverförings- eller lagringssystem garanteras vara 100 % säkert.  Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker ber vi att du informerar oss omedelbart i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Lagringstid

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt eller tillåtet mot bakgrund av de ändamål som de erhölls för och i enlighet med gällande lag.

Vilka är dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter?

Om du vill begära möjligheten att få åtkomst till, rätta, uppdatera, undertrycka, begränsa eller radera personuppgifter, göra invändningar mot eller välja bort behandling av personuppgifter eller begära en kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den utsträckning du har dessa rättigheter enligt gällande lag) kan du kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.  Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med gällande lag. 

I syfte att skydda dig kan vi endast tillgodose förfrågningar avseende de personuppgifter som är förknippade med den specifika e-postadress du använder för att skicka din förfrågan till oss och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi tillgodoser din begäran.  Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det är praktiskt möjligt. 

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för bokföringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du begärde en ändring eller radering (t.ex. när du gör ett inköp kan det hända att du inte kan ändra eller radera de personuppgifter du tillhandahöll förrän efter slutförandet). 

Tjänster från tredje parter

Detta integritetsmeddelande omfattar inte (och vi ansvarar inte för) rutinerna avseende integritet och uppgifter eller andra rutiner hos någon tredje part, inklusive någon tredje part som bedriver någon webbplats eller tjänst som tjänsterna länkar till. Implementering av en länk i tjänsterna innebär inte att vi eller våra närstående företag rekommenderar den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Vi ansvarar dessutom inte för insamling, användning eller utlämnande av uppgifter eller säkerhetspolicyer eller -rutiner hos andra organisationer, t.ex. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av sociala medieplattformar, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller enhetstillverkare, inklusive med avseende alla personuppgifter du lämnar ut till andra organisationer via eller i samband med webbplatserna eller våra sidor på sociala medier.

Minderårigas användning av tjänsterna

Tjänsterna är inte avsedda för personer under 18 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år.

Jurisdiktion och gränsöverskridande överföring

Dina personuppgifter kan eventuellt lagras och behandlas i länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer och genom att använda tjänsterna förstår du att dina uppgifter kommer att överföras till länder utanför det land där du är bosatt, inklusive USA, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från reglerna i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, polisiära myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få åtkomst till dina personuppgifter.

Ytterligare information avseende EES: Europeiska kommissionen har fastställt att vissa länder utanför EES tillhandahåller en tillräcklig dataskyddsnivå i enlighet med EES-normer (den fullständiga förteckningen över dessa länder är tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som enligt Europeiska kommissionen inte anses ge tillräckligt skydd har vi upprättat lämpliga åtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan erhålla en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Nouryon Chemicals Holding B.V., med adress Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam i Nederländerna, är det företag som ansvarar för insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande.

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande eller vår integritetspolicy kan du kontakta vår Chief Compliance Officer via nouryoncompliance@nouryon.com eller genom att skriva till:

Chief Compliance Officer
Nouryon
100 Matsonford Road
Building 5, Suite 550
Radnor, PA 19087

Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker ber vi dig att inte ange några kreditkortsuppgifter eller andra känsliga uppgifter i dina e-postmeddelanden till oss.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud som ansvarar för ditt land eller din region, om tillämpligt.

Tyskland:

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20 
45141 Essen

Brasilien:

Kamilla Salmazo
T  +55 11 4589 4816
Rod. D. Gabriel P. B. Couto, km 65,2
Jardim Ermida - Jundiaí - SP - Brazil
CEP 13212-240
e-mail: nouryoncompliance@nouryon.com

Om vi inte har tillräcklig förmåga att hantera dina ärenden avseende våra integritetsrutiner kan du lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet inom EU/EES för ditt land eller den region där du är bosatt eller har din arbetsplats eller där en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslag sker. En förteckning över dataskyddsmyndigheter finns här.

Om Nouryon

Nouryon är ett ledande globalt företag inom specialkemi. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på våra lösningar för tillverkning av oumbärliga vardagsprodukter som hygienartiklar, rengöringsprodukter, färg, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Dessutom har våra 8,200 medarbetares gemensamma engagemang för våra kunder, tillväxt, säkerhet, hållbarhet och innovation lett till en genomgående stark ekonomisk utveckling. Vi finns i fler än 80 länder runt om i världen med våra branschledande varumärken.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder nödvändiga och icke-nödvändiga cookies för att tillhandahålla, säkra, analysera och förbättra vår webbplats. Klicka på "Acceptera" för att forstätta, redigera dina inställningar eller lära dig mer om vår cookiepolicy.

Du kan ändra inställningar när som helst.

 

Inställningar